Waar is de vader?

Waar is de vader?

Tijdens de No More Mr Nice Guy cirkel van afgelopen maandag hadden we het onder andere over de rol van de vader.

De afwezigheid van de vader zorgt voor een diepe imprint in onze maatschappij en die is nu zeker goed voelbaar.

In tijden van chaos, paniek, onrust en onbegrip is de vader nodig om zaken in perspectief te plaatsten, zonder gevoelens en emoties weg te drukken.

Hij is het anker, de rots in de branding en hij zorgt daarmee ook voor veiligheid en rust. De vader zorgt voor helderheid, hij maakt keuzes, geeft grenzen aan en is een baken waar je bij kan rusten.

Je kan vallen en je staat weer op. Hij is er en hij laat je ook los.

Als de vader afwezig is heeft een kind geen anker waar het bij kan rusten en waar het tegenaan kan leunen. Het kind wil gezien worden door de vader.

Een meisje in haar sensualiteit en de jongen in zijn kracht.

Als de vader dit niet op kan brengen omdat hij emotioneel afwezig is heeft dat gevolgen voor de manier hoe een kind opgroeit in deze maatschappij.

Het zal op zoek gaan naar zijn/haar innerlijke anker en dat is wat in mijn beleving nu goed zichtbaar is. Het kind heeft geen voorbeeld gehad over hoe je om kan gaan met dat wat op je afkomt vanuit de buitenwereld.

Waar is het anker in onszelf?
Wat geloof je?

Loop/ga je mee met wat je leest/hoort of neem je de tijd (geduld is ook een vader eigenschap) om in jezelf te voelen wat klopt?

Neem je alles zomaar aan of denk jezelf na en volg je hierin ook je innerlijke wijsheid, zonder een ander weg te drukken?

Kan je kiezen/staan voor jouw waarheid en de ander in haar/zijn waarheid laten? Kan je rust, respect en de liefde daarvoor opbrengen?

De vader neemt zijn tijd/ruimte en maakt keuzes of spreekt woorden/zinnen die verbonden zijn met zijn hart, net zoals hij ook grenzen stelt vanuit zijn hart, verbonden met zijn ballen als het nodig is.

Helder en zacht tegelijk.

Ik zie dat veel mannen (ook leiders) hun vader hebben gemist en wat er dan gebeurt is dat ze heel hard hun best gaan doen om toch nog die erkenning van hem te krijgen.

Het is als een soort van spartelen om via de buitenwereld gezien te worden, maar daar is het niet te halen. Het is een innerlijke leegte die gevuld wil worden van binnenuit.

Hier zit een diep gemis waar het denken niet bij kan komen, en dat gemis wil gevoeld worden.

Vaderstukken gaan over erkenning, toestemming, goedkeuring. Bij de afwezigheid van een vader (bij een gebrek aan gezonde spiegeling van de vader) zal dat dus vaak worden gezocht in de buitenwereld.

Nog meer geld verdienen
Presteren
Promotie maken
Nog meer spullen
enz

Buiten jezelf zoeken naar geluk, voldoening, complimenten en erkenning.

Deze projecties zullen je niet gelukkiger maken want het innerlijke anker (wie ben ik) is niet bekrachtigd door de aanwezigheid van een vader.

Met alle gevolgen van dien.

Burn out, depressie en overspannenheid zijn uiterlijke voorbeelden hiervan, want wanneer komt nou die grens. De volwassen vader geeft gezonde grenzen aan zodat een kind deze ook kan ervaren in zichzelf, en zichzelf dan ook kan voelen.

Hier houd ik op (mijn verantwoordelijkheid) en daar begint de ander (de ander zijn verantwoordelijkheid)

Dat geeft rust en ruimte, waardoor je weer kan ademen.

Zonder grenzen dreigt er een verdwaling in verslavingen waaronder je inmiddels ook spiritualiteit kan benoemen. Veel mannen met afwezige vaders verdwalen in spiritualiteit en zijn daardoor niet verankerd in hun lichaam.

Ze zoeken naar houvast en zijn vergeten dat die houvast in hunzelf zit. Diep in hun eigen lijf en seksualiteit.

De basis.
Gronden op de aarde.

Als we de vader in onszelf wakker maken kan de wereld vanuit een innerlijk anker worden ervaren en dat maakt het allemaal veel steviger.

Vaders zijn ook zonen dus ook zij geven door wat ze hebben meegekregen. Het is aan ons om onze innerlijke vader wakker te maken en het verlies, het gemis volledig aan te nemen.

Want daarin zit de werkelijke kracht van de vader. In het aankijken van dat wat aandacht vraagt. Niet weglopen of wegkijken, maar in het aankijken ervan.

De vader maakt zaken rond en houdt niet van open eindjes waardoor energie wegsijpelt. De vader brengt gezonde discipline waardoor daadkracht in kan worden gezet en richting kan worden ervaren.

De moeder heeft een net zo belangrijk aandeel in het hele verhaal, want dat gaat over bedding en het leven doorgeven.

Samen zijn ze nodig.

Er zit nog zoveel onderschatting/onderdrukking/onbegrip op dit vlak en meestal zijn we bezig met het te begrijpen in de bovenlaag, terwijl het anker juist in de onderlaag zit, daar waar we het kunnen voelen/ervaren.

Laten we de vader wakker maken in onszelf. Hij is nodig, zeker om de polarisatie te stoppen waar we nu in mee worden gezogen.

De vader accepteert dit niet en gaat staan voor zijn waarheid.

-tekst van Ralph Nelissen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *